Faciliteter
 

Faciliteter

Hos Dyrehospitalet 9000 har kat og hund hver sin indgang til hver sit venteværelse. Således udsættes hverken du eller dit dyr for unødig stress. Fra venteværelserne er der adgang til vores 2 konsultationsrum, hvor det ene er indrettet med fokus på kattekonsultationer – det andet med fokus på hundekonsultationer.

Dyrehospitalet 9000 rummer endvidere et røntgenrum med digitalt røntgenudstyr, hvilket vil sige, at vi kan se billedet på en skærm med det samme, hvilket er en god ting i akutte situationer.

Vores laboratorium rummer de nyeste laboratoriemaskiner, hvorpå vi kan lave forskellige blodanalyser og have svar inden for få minutter. Det er en meget stor fordel når vi er i en udredningsproces, at vi selv kan undersøge dyret for diverse lidelser og have hurtige svar. Til helt specielle prøver, som vi ikke kan lave in house eller hvor det stadig er økonomisk mere rentabelt at sende blodprøven til laboratoriet Idexx I Tyskland gør vi det og har et godt samarbejde med dem. Men vi laver også meget andet i laboratoriet så som hudskrab, urin og fæces prøver, hvor vi som regel kan have et svar på prøven i løbet af eftermiddagen med mindre det er en dyrkning og resistensbestemmelse.

Hospitalet råder også over vores egen ultralydsscanner. Det giver os mulighed for at udtage steril cystosentese urin, scanne prostata og udtage prøve af denne, scanne forskellige indre organer samt scanne for drægtighed. 

Vi tilbyder også ultralydsscanning af kæledyrets hjerte.

Centralt i Dyrehospitalet 9000 ligger vores burrum. Dette rums placering giver os gode muligheder for at overvåge dit kæledyr konstant samtidig med at husets indretning sikrer de indlagte patienter en god afskærmning fra mulig støj fra venteværelset. Vi har mange gamle tæpper og håndklæder som dyrene putter sig i og når de sendes hjem bliver alt kogt og buret desinficeret så det er klar til den næste lille patient.

Ved siden af burrummet ligger vores undersøgelses/behandlingsrum. Dette er indrettet med specialudstyr til diverse behandlinger f.eks. tandrensning og øreoprensning samt specialudstyr til diverse undersøgelser f.eks. gastroskopi.

Endeligt har Dyrehospitalet 9000 et operationsrum specielt indrettet med sterile forhold, specialudstyr til operationerne, udluftning mv. Operationsrummet ligger i forlængelse af undersøgelses/behandlingsrummet, så når en patient er gjort klar til operation i behandlingsrummet køres den ind på operationsstuen, hvor vi kun udfører operationer.